Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
 Διεθνείς Σχέσεις
  Charter of European Rural Communities 

Παρακάτω δίνουμε μια σύντομη περιγραφή σχετικά με τη σύσταση και τους στόχους του Charter.
Ο Χάρτης των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινοτήτων ιδρύθηκε στη Γαλλία, το 1989, αποτελείτουν αρχικά από 12 μέλη, ενώ τώρα έχει 27 μέλη. Κάθε χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμμετέχει με ένα αγροτικό Δήμο.

Οι πρωταρχικοί στόχοι του Charter είναι σε συνεργασία μεταξύ διαφόρων δήμων, προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις και εμπειρίες. Επίσης, ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ανταλλαγή των πολιτών και η διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων, κυρίως με το κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Μια άλλη προτεραιότητα του Charter είναι η ετήσια διοργάνωση των συναντήσεων με τους Δήμους και όλα τα μέλη, όπου κάθε δήμος συμμετέχει με την αντιπροσωπεία του που αποτελείτε το πολύ 10 άτομα.

Το έτος 2008, ο Δήμος Λευκάρων ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση αυτής της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 και 18 Μαΐου 2008.

Αποτελέσματα των δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Charter of European Rural Communities 2015-2016.


Αδελφοποιημένες πόλεις 

Ο Δήμος έχει διδυμοποιήσεις με τους πιο κάτω Δήμους:


1999 Άρτα - Ελλάδα

1997 Ραφήνα

1993 Νέα Χαλκιδόνα 

 

1996 Κοζάνη

1997 Lusignan

2006   Crispiano

1983   Islington       

Ο Δήμος έχει υπογράψει συνεργασία με τους πιο κάτω Δήμους:

Κολινδρός  Ελλάδα          

Docherow   Γερμανία  ( Οκτώβριος 2000 )

Resko  Πολωνία      

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Δήμος Λευκάρων,
Ταχ. Κιβώτιο 46005,
7705 Πάνω Λεύκαρα,
Λάρνακα,
Κύπρος.

Τηλέφωνα:
+357-24-342422
+357-24-342822

Φαξ: 
+357-24-342769
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δημάρχου: 
mayor@lefkara.org.cy
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
info@lefkara.org.cy

Τεχνικός :
m.tsiakka@lefkara.org.cy

Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι ανοικτές για το κοινό από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ

Ώρες λειτουργίας του λογιστηρίου - ταμείου 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ