Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Έργα Υποδομής

Υφιστάμενα Έργα Υποδομής

  • Πολυόροφος χώρος στάθμευσης
  • Αθλητικό Κέντρο
  • Παιδικό Πάρκο
  • Χώροι πρασίνου
Έργα  Υπό Εξέλιξη 
  •  Πολυδύναμο Κέντρο Λευκάρων

Έργα που προγραμματίζονται

  • Κεντρική Πλατεία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Δήμος Λευκάρων,
Ταχ. Κιβώτιο 46005,
7705 Πάνω Λεύκαρα,
Λάρνακα,
Κύπρος.

Τηλέφωνα:
+357-24-342422
+357-24-342822

Φαξ: 
+357-24-342769
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δημάρχου: 
mayor@lefkara.org.cy
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
info@lefkara.org.cy

Τεχνικός :
m.tsiakka@lefkara.org.cy

Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι ανοικτές για το κοινό από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ

Ώρες λειτουργίας του λογιστηρίου - ταμείου 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ