Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
 Περιοδικό
     Περιοδικό No.22/2016 
   
Περιοδικό No.21/2016   Περιοδικό No.20/2016
 Περιοδικό No.19/2015 
     
 

 Περιοδικό No.18/2015
Περιοδικό No.17/2015  Περιοδικό No.16/2014
     
     
 Περιοδικό No.15/2014
Περιοδικό No.14/2013 Περιοδικό No.13/2013
 

   
     
 Περιοδικό No.12/2013
 Περιοδικό No.11/2013
Περιοδικό No. 10//2012
     
     
 Περιοδικό No. 09//2012
  Περιοδικό No. 08//2012
Περιοδικό No. 07//2012
     
     
Περιοδικό No. 06//2012
Περιοδικό No. 05//2011
Περιοδικό No. 04//2010
     
     
 Περιοδικό No. 03//2010
Περιοδικό No. 02//2010
 Περιοδικό No. 01//2010
     

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Δήμος Λευκάρων,
Ταχ. Κιβώτιο 46005,
7705 Πάνω Λεύκαρα,
Λάρνακα,
Κύπρος.

Τηλέφωνα:
+357-24-342422
+357-24-342822

Φαξ: 
+357-24-342769
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δημάρχου: 
mayor@lefkara.org.cy
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
info@lefkara.org.cy

Τεχνικός :
m.tsiakka@lefkara.org.cy

Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι ανοικτές για το κοινό από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ

Ώρες λειτουργίας του λογιστηρίου - ταμείου 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ