Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς όλους του κατόχους σκύλου / ων

Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο, Νόμος κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει σκύλο, εκτός εάν έχει εφοδιαστεί με τη σχετική άδεια κατοχής η οποία εκδίδεται από την Αρμόδια Τοπική Αρχή.

Για το λόγο αυτό καλείστε μέσα σε (30) μέρες από σήμερα να δηλώσετε το / τους σκύλο / ους που έχετε στην κατοχή σας και να εξασφαλίσετε την απαραίτητη άδεια κατοχής σκύλου αφού προηγουμένως πληρώσετε τα σχετικά  τέλη.


Αποτελέσματα των δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Charter of European Rural Communities 2015-2016

Εκδηλώσεις
Γιορτή Λευκαρίτικου Τταβά
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 Ώρα  3.30 μ.μ - Αυλή Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων


Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με το σχήμα του Γιώργου Μηνά.
Συμμετέχουν οι χορευτικές ομάδες του Δήμου.  Θα προσφερθεί Λευκαρίτικος  Τταβάς
 


             
 
 
UNESCO     Ιστοσελίδα    Βίντεο    Παλιές φωτογραφίες Λευκάρων
Περιοδικό "ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ"

         


Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Δήμος Λευκάρων,
Ταχ. Κιβώτιο 46005,
7705 Πάνω Λεύκαρα,
Λάρνακα,
Κύπρος.

Τηλέφωνα:
+357-24-342422
+357-24-342822

Φαξ: 
+357-24-342769
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δημάρχου: 
mayor@lefkara.org.cy
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
info@lefkara.org.cy

Τεχνικός :
m.tsiakka@lefkara.org.cy

Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι ανοικτές για το κοινό από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ

Ώρες λειτουργίας του λογιστηρίου - ταμείου 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ